Superszybki internet trafił już do naszych szkół! - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

- Teraz będzie chwila prawdy... 3...2...1, uwaga...działa! - cieszył się Przemysław Baranowski, który dziś rano konfigurował dostęp do szerokopasmowego internetu w budynku starostwa.

Superszybkie łącze

Nowoczesny internet

został doprowadzony do urzędu w ramach realizowanego przez nas projektu "Rozwój e-usług w powiecie słubickim". Dzięki niemu dostęp do superszybkiej sieci będą miały również powiatowe szkoły, a także Centrum Usług Wspólnych powiatu słubickiego.
- Od teraz obiekty te będą mogły korzystać z udostępnionego przez starostwo dostępu do internetu. Placówki będą pokryte zasięgiem sieci bezprzewodowej, który umożliwi skuteczną obsługę e-dziennika przez nauczycieli, a także pozwoli uczniom i pracownikom korzystać z zasobów internetu - tłumaczy P. Baranowski.

Dla uczniów i nauczycieli

Jakiś czas później udajemy się z panem Pawłem do CKZiU Słubice - Rolniczak. Tutaj przed szkołą prowadzone są ostatnie prace przy światłowodzie, podobnie jak przy Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy W Słubicach. Na szczęście nie ma to wpływu na termin podłączenia internetu, wszystko ma być skończone jeszcze dziś.
- Po feriach uczniowie tych szkół będą mogli korzystać z nowej sieci - mówi z uśmiechem pan Paweł.
- To świetna wiadomość. Jest u nas wiele pomieszczeń, w których w ogóle nie ma internetu. Teraz, kiedy to się zmieni, skorzystają na tym uczniowie i nauczyciele - mówiła nam Anna Adamowicz, nauczycielka w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Każdy z własnym hasłem

Przyłączenie do sieci światłowodowej nastąpiło dziś także w Zespół Szkół Technicznych im inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach - Ekstra! I naprawdę net będzie tak śmigać? - niedowierzali uczniowie "Samochodówki". 
Naprawdę. Będzie to możliwe dzięki bezprzewodowym punktom dostępowym, których po kilka zamontowano w każdej ze szkół, CUW oraz w starostwie. Dodajmy, że w ramach projektu zakupiono także sprzęt zabezpieczający, co znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa korzystania z internetu w szkołach. Ponadto każdy z uczniów będzie miał indywidualne hasło dostępu, podobnie jak nauczyciele.

Skorzystają także mieszkańcy

Czerwona dioda, sygnalizująca dostęp do supersieci, zabłysła dziś także w Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słubicach. Tutaj towarzyszyła nam dyrektor Maria Jaworska. 
- Wprawdzie w naszej szkole mieliśmy dostęp do internetu, ale kiedy korzystali z niego wszyscy naraz, często były z nim problemy. Dobrze, że teraz wreszcie się to zmieni - mówiła nam pani dyrektor. 
Trzeba podkreślić, że podłączenie jednostek do szerokopasmowego internetu umożliwi w przyszłości dzielenie innych usług między starostwem a jego jednostkami.  - Pozwoli to na sprawniejszą obsługę mieszkańców powiatu - podkreśla starosta Marcin Jabłoński.

Rozbudowa sieci lokalnych sieci komputerowych, zakup sprzętu sieciowego oraz dzierżawa łącza światłowodu to zadania zlecone przez powiat słubicki w ramach projektu "Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego". Całkowity koszt to 421.588,65 zł.

Share