Ruszył nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO – NOWY POCZĄTEK” w województwie lubuskim - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem” do 24.06.2019r prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO – NOWY POCZĄTEK” w województwie lubuskim.

Kto może ubiegać się o mikrodotację?

  1. Młode organizacje pozarządowe z terenu woj. lubuskiego, wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy nie może przekraczać 25 000,00 zł.
  2. Grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa lubuskiego. Mogą ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).

Jaka jest wysokość wsparcia?

  1. Młode organizacje (w tym patroni grup nieformalnych/samopomocowych)- do 4 tys. zł
  2. Grupy nieformalne i samopomocowe do 3 tys. zł

Na co mogą zostać wykorzystane mikrodotacje?

  1. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji m.in. na:
    • rozwój organizacji, w tym na: sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,

1.2 realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW.

  1. Patroni/Grupy nieformalne/samopomocowe na realizację lokalnych przedsięwzięć, bez możliwości zakupu środków trwałych.

Gdzie uzyskać informacje o projekcie?

Na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/ znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dot. mikrodotacji, wzory dokumentów, regulamin wraz z kryteriami i zasadami wyboru. W ramach realizowanego projektu prowadzone są również doradztwa - udzielamy informacji, porad i wsparcia osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty e-mail .

14.06.2019 O GODZ. 18:00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SMOGÓRACH, SMOGÓRY 37, 69-220 OŚNO LUBUSKIE ODBĘDZIE SIĘ  SPOTKANIE  INFORMACYJNE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, GRUP NIEFORMALNYCH I SAMOPOMOCOWYCH Z TERENU POWIATU SŁUBICKIEGO.

 

Kontakt:

Fundacja Rozwoju Holistycznego

Ul. Pomorska 34

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel.: 600-676-083

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share