Ogłoszenie o konsultacjach społecznych programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektem programu współpracy znajduje się w załączniku poniżej:

pdfogoszenie-o-konsultacjach.pdf306.76 KB

pdfProjekt-uchwały.pdf110.51 KB

pdfzałącznik-do-uchwały---program-na-rok-2022-projekt.pdf181.43 KB

 

Share