Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Powiat Słubicki złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim”.

Projekt obejmuje zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz usług mających na celu wdrożenie systemu informacji Powiatu Słubickiego, jako podstawy uruchomienia platformy e-Usług dla petentów Powiatu, tj.:

1) e-Słubice – wdrożenie w Starostwie elektronicznego obiegu dokumentów

2) e-Przewodnik – aplikacja na urządzenia mobilne wraz z lektorem, która umożliwia pobieranie informacji w różnych językach, dotyczących atrakcji turystycznych, zabytków i innych ciekawych miejsc na terenie Powiatu

3) e-Dziennik – elektroniczny dziennik lekcyjny wdrożony w pięciu szkołach, umożliwiający rodzicom bezpośredni wgląd w bieżące dane i postępy w nauce swoich dzieci.

4) m-Słubice – aplikacja mobilna pozwalająca na przekazywanie informacji dotyczących ostrzeżeń pogodowych, sytuacji kryzysowych, ważnych zapowiedzi oraz ciekawych wydarzeń

5) w ramach projektu zostanie zrealizowana dostawa infrastruktury serwerowej, sprzętu klienckiego dla pracowników obsługi beneficjenta projektu, sprzętu użytkowego do obsługi e-Usług, m.in. dostawa wpłatomatu, notebooków dla szkół, skanera archiwizacyjnego sieciowego.

Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 01.03.2016

Zakończenie finansowej realizacji projektu: 30.09.2017

Wartość projektu: 1 451 707,50 PLN

W tym:

Środki z EFRR: 85% 

Środki z budżetu Powiatu: 15%

c49390c442

Share