Zdalna szkoła - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

baner zdalnaszkola

 

Projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczy realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu 70 000,00zł

Projekt realizowany w okresie od dnia 24 kwietnia 2020 r. do dnia 24 października 2020 r.

Dzięki uzyskanej dotacji do szkół trafi sprzęt do zdalnego nauczania. W projekcie zakupiono 28 laptopów, które zostaną przekazane do 5 powiatowych szkół:

Zespół Szkół Licealnych, Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim.

Laptopy mają umożliwić najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom realizację zdalnego nauczania.

Informacje o finansowaniu:

https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Share