O stanie środowiska i kondycji sanitarnej powiatu - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słubicach oraz z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i sytuacji na lokalnym rynku pracy - to tylko niektóre punkty wczorajszej sesji Rady Powiatu.


Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił informację o stanie środowiska na terenie naszego powiatu, a Powiatowy Inspektor Sanitarny opowiedział o jego kondycji sanitarnej.
Podjęto uchwały:
- w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu do spraw zmiany statutu powiatu,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 r.

Udostępnij