12 czerwca odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów zawiadamia iż wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów odbędzie się 12 czerwca br. godzina 12:00

w Urzędzie Miejskim w Rzepinie.

 

PROGRAM  POSIEDZENIA 

 

 część oficjalna

         1. Powitanie zaproszonych gości,oficjalne otwarcie wyjazdowego posiedzenia Powiatowej    

            Rady Seniorów - przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów Barbara Kwiatkowska.

 

część merytoryczna

         1. Powołanie i funkcjonowanie Powiatowej Rady Seniorów – starosta Marcin Jabłoński.

         1a. Przedstawienie personalne członków Powiatowej Rady Seniorów - przewodnicząca

               Powiatowej Rady Seniorów Barbara Kwiatkowska.

         2. Współpraca burmistrza Rzepina z organizacjami gminnymi zrzeszającymi seniorów 

             burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis.

         3. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym i podstawowe cele  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Gołębiowska.

         4. Plany działalności Powiatowej Rady Seniorów na I kadencję – przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów Barbara Kwiatkowska

         5.Informacje o podjętych czynnościach w sprawie Ośrodka Geriatrii w Torzymiu - przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów Barbara Kwiatkowska, członek PRS  oraz radna Sejmiku Wojewódzkiego Grażyna Dereń.

         6. Dyskusja, zapytania i odpowiedzi.

         7.  Zakończenie

           

                    

                                                       

                                                                                     

Udostępnij