Uwaga! Do 4 maja można składać oferty w ramach Lubuskich Niepodległościowych Inicjatyw Młodzieżowych! - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza konkursu dla NGO na inicjatywy młodzieży i dla młodzieży związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim.

KWOTA DOTACJI

Maksymalna kwota dofinansowania 10 000,00 zł.

 

DLA KOGO?

Organizacje pozarządowe.Tegoroczna edycja dopuszcza również możliwość zaangażowania grup niebędących członkami organizacji lub podmiotu startującego w konkursie.

 

JAKIE FORMULARZE?

Należy złożyć  ofertę na realizację zadania publicznego. OFERTĘ NALEŻY PRZYGOTOWYWAĆ ZGODNIE Z KRYTERIAMI OCENY ZAWARTYMI W KARCIE OCENY.

DO KIEDY PRZYJMOWANIE OFERT?

Oferty należy składać do dnia 4 maja 2018 roku w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6. Ofertę można przesłać pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

NA CO MOŻNA ZREALIZOWAĆ W RAMACH DOFINANSOWANIA - ZADANIA ZWIĄZANE Z ROCZNICĄ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI?

Np. biegi, warsztaty, turnieje, konferencje, koncerty, zajęcia, spektakle, publikacje, innowacyjne projekty naukowe, filmy, strony internetowe, wydawnictwa, promocję wolontariatu.

WIĘCEJ INFORMACJI

http://bip.lubuskie.pl/683/2609/Otwarty_konkurs_ofert_na_wsparcie_realizacji_zadania_publicznego

Wojewodztwa_Lubuskiego_pn___E2_80_9ELubuskie_Niepodleglosciowe

_Inicjatywy_Mlodziezowe_E2_80_9D_w_obszarze_dzialan_na_rzecz_mlodziezy_

w_wojewodztwie_lubuskim/

KONTAKT

Biuro Projektu: Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki ul. Chrobrego 1-3-5 - Agnieszka Chorążyczewska tel. 68 456 52 60

mail projektu: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Udostępnij