Radni zdecydowali – I sesja Rady Powiatu nowej kadencji za nami - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Podczas dzisiejszej sesji radni wybrali prezydium Rady Powiatu. W fotelu przewodniczącego pozostał Wiesław Kołosza, zaś jego zastępcami zostali ponownie: Ryszard Chustecki i Bogdan Hajkowicz.

Prócz prezydium rady radni wybrali dzisiaj również zarząd powiatu. Starostą słubickim po raz kolejny został Leszek Bajon, zaś wicestarostą Regina Waszkiewicz. Funkcję członków zarządu powiatu powierzono: Maciejowi Błońskiemu, Krystianowi Pastuszakowi i Patrykowi Rudzińskiemu.

 - Państwa wybór dowodzi, że w minionej, niełatwej kadencji, której spora część zdominowana była przez wojnę w Ukrainie oraz pandemię, dobrze wykonywałem swoją pracę. I w taki sposób zamierzam ją kontynuować – zapowiadał starosta. Również wicestarosta podziękowała radnym za zaufanie. - Od dwóch miesięcy jestem sekretarzem powiatu. Mam nadzieję, że wicestarostą pozostanę dłużej – śmiała się R. Waszkiewicz.

Nowo wybranemu prezydium Rady Powiatu oraz staroście, wicestaroście i członkom zarządu powiatu pogratulował także marszałek województwa Marcin Jabłoński, deklarując dalszą współpracę na linii powiat słubicki – Urząd Marszałkowski.

Udostępnij