Wojewoda Marek Cebula z wizytą w powiecie słubickim - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Dzisiejszą wizytę w starostwie można śmiało określić mianem historycznej. Oto bowiem, po niemal dziewięciu latach, progi naszego urzędu przekroczył lubuski wojewoda.

- Nie ma ważniejszego słowa niż samorząd, gdyż wszyscy jesteśmy częścią jakiegoś. A ja, wojewoda wszystkich Lubuszan, pragnę rozmawiać z każdym, niezależnie od opcji politycznej i wspierać tych, którzy wspólnie chcą budować silne województwo lubuskie – deklarował radnym, tuż przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu, nowo mianowany wojewoda Marek Cebula.

– Bardzo się cieszymy, że powiat słubicki znalazł się na mapie województwa jako pierwszy odwiedzony oficjalnie przez wojewodę - mówił starosta Leszek Bajon, który, wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Wiesławem Kołoszą, rozmawiał z Markiem Cebulą o przyszłej współpracy.

- Objęcie tak zaszczytnego stanowiska jest dowodem uznania dla Pańskiego doświadczenia, a także podejmowanych inicjatyw i osobistego zaangażowania w dotychczas wykonywaną pracę na rzecz mieszkańców województwa – pisał starosta w swoim liście do wojewody.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie!

Udostępnij