Dar życia - transplantacja - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Poniżej publikujemy ulotkę przygotowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dotyczącą transplantacji jako jednej z metod leczenia ratujących życie osoby chorej. Przepisy regulujące tę kwestię są często mało znane lub błędnie interpretowane. Tym samym podnoszenie świadomości społeczeństwa w tej sprawie są jak najbardziej uzasadnione.

 pdfmateria-edukacyjny.pdf582.58 KB

Szerszą informację dotyczącą transplantacji oraz uregulowań prawnych dotyczących transplantacji można znaleźć w serwisie internetowym Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/transplantologia-dar-zycia.

Artykuł został zamieszczony na prośbę autora apelu w sprawie zamieszczenia informacji na temat stanu prawnego w Polsce regulującego pobieranie komórek, tkanek i narządów w celu ich przeszczepienia.

Udostępnij