W starostwie o leczeniu bez granic - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Tworzenie dobrych warunków dla wspólnych projektów i inicjatyw, w szczególności w celu umożliwienia wymiany doświadczeń i wiedzy – to główne założenia transgranicznej współpracy w zakresie ochrony zdrowia.

O tym rozmawiał wczoraj w starostwie starosta Leszek Bajon z wiceburmistrzem Frankfurtu nad Odrą Jensem Marcelem Ullrichem, podczas roboczego spotkania. Byli również przedstawiciele: słubickiego szpitala (prezes Adam Koniuk i wiceprezes Magdalena Wiadomska-Łażewska), kliniki we Frankfurcie (dyrektor Jan Jakobitz wraz z naczelnym lekarzem Mathiasem Strowskim) i tamtejszego Międzynarodowego Stowarzyszenia Współpracy w Medycynie „Mediciner” (prezes Joanna Józefiak i menadżer Jędrzej Suchorowski).

Nie zabrakło dyrektora Centrum Medycznego „Brandmed” w Słubicach Wiesława Pucka oraz Marcina Krzymuskiego, odpowiedzialnego za zarządzanie projektami we Frankfurcie.

W ramach owej współpracy zostanie przygotowany wspólny list intencyjny, a następnie projekt, wspierany przez Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, w celu wypracowania rozwiązań i pomysłów w zakresie wspólnego zarządzania kryzysowego, medycyny ratunkowej i współpracy w sytuacjach kryzysowych. Częścią projektu będzie przygotowanie konferencji tematycznej do końca tego roku. – Będziemy także wzajemnie się wspierać, jeśli chodzi o pozyskiwanie i kształcenie pracowników wykwalifikowanych w dziedzinie medycyny i opieki – podkreśla starosta.

Dziękujemy za przybycie! / Danke für Ihr Kommen!

Udostępnij