Zaczynamy przygotowania do zimy - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Omówienie przygotowania gmin i powiatowych służb do nadchodzącej zimy - to główny temat posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się dziś pod przewodnictwem starosty Leszka Bajona.

Obecni byli przedstawiciele gmin powiatu, funkcjonariusze policji i straży pożarnej oraz szefowie powiatowych jednostek.

Rozmawiano o zapewnieniu przejezdności dróg powiatowych i gminnych w razie intensywnych opadów śniegu oraz o bezpieczeństwie wielkopowierzchniowych obiektów o płaskim dachu. Była też mowa o zapobieganiu odmrożeniom u dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią. Omówiono również działania prewencyjne i informacyjne, dotyczące zagrożeń wynikających z rozpoczęcia okresu grzewczego.

Szczególny akcent położono na zagadnienia związane z udzielaniem pomocy osobom starszym, samotnym i chorym. Omówiono też prowadzenie działań prewencyjnych w stosunku do osób bezdomnych, z zapewnieniem im schronienia na czele.

Przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej ze wszystkich gmin powiatu potwierdzili, że są w stałym kontakcie z policją, strażą pożarną i sołtysami, w celu wymiany informacji dotyczących osób bezdomnych oraz potrzebujących pomocy. Ponadto omówiono przygotowanie do akcji lodołamania na Odrze, by podczas zimy zapobiec powodzi.

 

 

 

 

 

Udostępnij