2021.11.10 - odwołanie przetargu nieograniczonego - Słubice dz. 95/56 - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

OGŁOSZENIE
O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Słubicki, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

ODWOŁUJE

pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Słubicach przy ul. Powstańców Wielkopolskich, oznaczonej numerem działki 95/56 o powierzchni 0,4714 ha, objętej księgą wieczystą KW nr GW1S/00014876/7. Przetarg wyznaczony był na dzień 17 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 19 w Słubicach.

Przepraszamy, przyczyną odwołania przetargu jest błąd formalny w wysokości ustalonego wadium.

Ogłoszenie w załączeniu.

pdf10.11.2021---odwolanie-przetargu-Slubice-dz.-95-56.pdf290.58 KB

 

Udostępnij