Konsultacje społeczne w sprawie wniosku o derogację na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC. - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów

sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.

Szczegóły dot. konsultacji znajdują się w załączniku

pdfderogacja_na_uzycie_srodka_ochrony_roslin_Dimilin_480_SC.pdf240.2 KB

Udostępnij