Dobry Zawód - dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Powiat Słubicki uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. został jednym z dziewięciu beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w ramach Działania 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie  4.2.2. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.  

W ramach otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych Powiat Słubicki rozpoczął realizację projektu pn. "Dobry Zawód - dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim". W ramach projektu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych (ZSER) w Słubicach trwały roboty budowlane w pomieszczeniach, w których powstała pracownia architektury krajobrazu oraz w pełni wyposażona pracowania gastronomiczna ze stanowiskami egzaminacyjnymi dla zawodu Technik żywienia.   Z pracowni korzystają uczniowie ZSER oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słubicach. W ramach projektu przewidziano również zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla  Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach dla zawodu Technik Ekonomista.

W ramach projektu wyremontowano również halę warsztatową  w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach, w której w ramach projektu powstała w pełni wyposażona pracownia samochodowa, w której uczniowie kształcą się w zawodzie  technik pojazdów samochodowych.

Realizacja projektu przewidziana była na lata 2013 - 2014.

Całkowita wartość projektu - 2 790 631,68 PLN

Dofinansowanie z EFRR (85%) - 2 306 473,62 PLN

Wkład własny - 407 024,76 PLN   

Udostępnij