Poznajmy się - III Transgraniczny pikniki wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Już po raz trzeci Powiat Słubicki zrealizował projekt mający na celu szeroko pojęta integrację przedstawicieli III Sektora, którzy działają na pograniczu polsko - niemieckim. Głównym przedsięwzięciem w ramach projektu był piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych, który odbył się  w dniu 7 czerwca na placu przed ratuszem w Ośnie Lubuskim. 

 Projekt zakończono w miesiącu wrzesień 2014 r.

 Partner Projektu: 

 Landschaftspflegeverband Mittlere Oder e.V.

Całkowita wartość projektu: 9 366,00 euro

Wysokość wsparcia z EFRR: 6 087,90 euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 936,60 euro

Wkład własny powiatu:  3 278,10 euro

Udostępnij