Nowe czasy - nowe zagrożenia - wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Celem projektu było utworzenie wspólnej, sepcjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego w celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Słubickiego, a także mieszkańców powiatów  z Niemiec położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta na prawach powiatu Frankfurt nad Odrą, tj. Powiatu Odra-Szprewa i Powiatu Marchijsko-Odrzańskiego.  W ramach projektu grupa strażaków z Powiatu Słubickiego oraz z powiatów partnerskich z Niemiec wzieła udział w szkoleniach specjalistycznych, w ramach których strażacy zapoznali się ze sprzętem oraz procedurami i technikami ratowniczymi, które wykorzystywane są w ratownictwie wysokościowym. Poprzez udział w szkoleniach  strażacy nabyli umiejętności i uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności ratowniczych na wysokościach.

Projekt był realizowany od stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.  Zwieńczeniem obu kursów  był pokaz nabytych umiejętności w zakresie ratownictwa wysokościowego, który odbył się w Słubicach.

Całkowita wartość projektu: 15 569,00 euro

Wysokość wsparcia z EFRR: 13 233, 65 euro

Wkład własny powiatu: 2 335,35 euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1556, 90 euro

Udostępnij