Modelowe taNGO - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Powiat Słubicki jest partnerem w projekcie pn. "Modelowe taNGO", który jest realizowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum z siedzibą w Słubicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4. Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora.

Celem projektu jest poprawa jakości mechanizmów współpracy między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.

W ramach projektu powołany został inkubator NGO, w którym organizacje pozarządowe z terenu powiatu mogą rozwijać swoje kompetencje w zakresie współpracy, a także uzyskać poradę w ramach bieżącej działalności. W trakcie realizacji projektu przewidziane są spotkania informacyjno-upowszechniające w gminach tworzących powiat oraz dwa międzysektorowe pikniki integracyjne.

Projekt powstał na bazie Modelu współpracy i zakłada wprowadzenie jego rozwiązań w obrębie 3 jednostek samorządu terytorialnego.

Wartość projektu: 529 437,60 zł

Grantodawca:  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: marzec 2014 - czerwiec 2015

Udostępnij