Obiekty sakralne

Białków - Parafia pw. św. Andrzeja Boboli


Dane teleadresowe
•    Białków 23
Białków
66-630 Cybinka
•    tel.: 68-391-19-60
Kościoły filialne
•    Grzmiąca - kościół pw. Świętej Rodziny
•    Rąpice - kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kaplice
•    Kłopot - zaadaptowana sala w dawnej szkole
Historia parafii
O wiosce i parafii wspominają kroniki z 1405 r. Po roku 1945 kościół w Białkowie należał do parafii w Cybince. Erekcji parafii dokonał bp Wilhelm Pluta. Teren parafii zamieszkują ludzie przesiedleni po II wojnie światowej z Białorusi i okolic Konina.

Czarnów - Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej


Dane teleadresowe
•    Stańska 6
66-434 Czarnów
•    tel.: 95-759-12-8
Kościoły filialne
•    Stańsk - kościół pw. św. Józefa Robotnika
•    Ĺťabice - kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kaplice
•    Spudłów - zaadaptowane pomieszczenie klubu
Terytorium parafii
Czarnów, Stańsk - 3 km, Spudłów - 8 km, Ĺťabice - 3 km
Historia parafii
Po wojnie Czarnów był filią parafii Słońsk. Erekcji dokonuje Ordynariusz Diecezji bp Wilhelm Pluta.

Cybinka - Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej


Dane teleadresowe
•    Chopina 2
66-630 Cybinka
•    tel.: 68-391-13-19, 68-391-01-47
Kościoły filialne
•    Drzeniów - kościół pw. św. Jana Chrzciciela
•    Gęstowice - kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
•    Rzeczyca - kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
•    Sądów - kościół pw. św. Antoniego
•    Urad - kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Kaplice
•    Maczków - Eucharystia sprawowana w szałasie harcerskim
•    Skarbona - zaadoptowana sala wiejska
Terytorium parafii
Cybinka, Bieganów - 2 km, Chlebów - 12 km, Drzeniów - 4 km, Gęstowice - 8 km, Korczyców - 12 km, Koziczyn - 6 km, Maczków - 12 km, Rybojecko - 7 km, Rzeczyca - 10 km, Sądów - 5 km, Skarbona - 15 km, Urad - 10 km
Historia parafii
W dawnych kronikach z r. 1405 istnieje wzmianka o kościele i parafii p.w. św. Mikołaja. Do 1945 r. teren parafii Cybinka, zamieszkiwany był przez niemiecką ludność protestancką. Nieliczni katolicy korzystali z kościoła w Rzepinie. Kościół parafialny p.w. Znalezienia Krzyża Św., był zborem protestanckim. Został on przez Tymczasowy Zarząd Państwowy w dniu 24.08.1945 r. przekazany w użytkowanie księdzu Labodzie - wikariuszowi z kościoła rzym.-kat. we Frankfurcie n/Odrą. Pierwszy proboszcz instaluje w dniu 2.09.1945 r. obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ludność osiedlona w Cybince pochodzi w większości ze wschodnich terenów przedwojennej Polski.

Górzyca Odrz. - Parafia pw. Matki Łaski Bożej


Dane teleadresowe
•    Kostrzyńska 9
69-113 Górzyca Odrz.
•    tel.: 95-759-11-23
Kościoły filialne
•    Golice - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Kaplice
•    Ługi Górzyckie - część budynku mieszkalnego służy do kultu religijnego
Terytorium parafii
Górzyca Odrz. - 1503, Golice - 351 (7 km), Ługi Górzyckie - 155 (5 km), Ługi PKP - 19 (5 km), Owczary - 134 (1,5 km)
Historia parafii
W latach 1276-1325 była stolicą biskupów i kapituły lubuskiej. Erekcji parafii dokonano 25.11.1990 r.

Kowalów - Parafia pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła


Dane teleadresowe
•    Radowska 20
69-114 Kowalów
•    tel.: 95-759-93-12
Kościoły filialne
•    Serbów - kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski
•    Sułów - kościół pw. (w budowie)
•    Świniary - kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Historia parafii
Pierwsza wzmianka o parafii i kościele istnieje z 1360 r. Po roku 1945 miejscowość Kowalów należała do parafii Rzepin. Erekcji parafii dokonał bp Wilhelm Pluta. Powstała z podziału parafii w Rzepinie, Ośnie Lubuskim i Laskach Lubuskich. Przy erekcji nadano parafii tytuł p.w. Ducha Świętego, a kościół parafialny zachował swój dawny tytuł. Zmiany tytułu kościoła dokonał bp Józef Michalik w 1989 r.

Laski Lubuskie - Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny


Dane teleadresowe
•    Laski Lubuskie 10
Laski Lubuskie
69-113 Górzyca Odrzańska
•    tel.: 095-759-31-85
Kościoły filialne
•    Pamięcin - kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
•    Radów - kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
•    Radówek - kościół pw. Matki Bożej Różańcowej
Historia parafii
Miejscowość Laski Lubuskie znana jest już od 1317 r. Była posiadłością biskupów lubuskich, z siedzibą w Górzycy. Centrum kultu religijnego była Górzyca, a w niej katedra bpa Wilhelma z 1252 r. Informacja o budowie kościoła pochodzi z początku XVIII w. Po roku 1945 Laski Lubuskie należały do parafii NMP Królowej Polski w Słubicach. Erekcji parafii w Laskach dokonał bp W. Pluta. Powstała ona z podziału parafii: w Słubicach, Kostrzynie i Ośnie Lub.

Ośno Lubuskie - Parafia pw. św. Jakuba Apostoła


Dane teleadresowe
•    Różana 6
69-220 Ośno Lubuskie
•    tel.: 095-757-57-57
Kościoły filialne
•    Gronów - kościół pw. św. Piusa X
•    Ośno Lubuskie - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
•    Połęcko - kościół pw. św. Kazimierza
•    Radachów - kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
•    Sienno - kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej
Kaplice
•    Ośno Lubuskie - św. Gertrudy
Historia parafii
Ośno Lubuskie, stara słowiańska osada. Pierwsza wzmianka pochodzi z 965 r. Rok 967 jest datą historyczną dla Ośna Lub. - mieszkańcy przyjęli chrzest. Ośno Lub. należało w 1252 r. do biskupów lubuskich, którzy przyczynili się do powstania parafii. W 1298 r. został ufundowany kościół św. Jakuba. Z roku 1400 pochodzi zapis, że do kościoła św. Jakuba w Ośnie należało 41 miejscowości z kościołami. W okresie reformacji, 5.05.1538 r., Ośno wraz z kościołem zostaje przejęte przez protestantów. W XIX w., z powodu zmniejszenia się liczby katolików, Ośno stało się stacją misyjną Nowej Soli. W 1895 r. została erygowana parafia misyjna. W 1945 r. po wyjeĹşdzie protestanckiej ludności niemieckiej, zamieszkali tu polscy katolicy, a kościół poświęcony przez ks. M. Kądziołkę, otrzymał tytuł Trójcy Świętej . W 1963 r. staraniem ks. J. Abramskiego dokonano konsekracji ołtarza i przywrócono pierwotny tytuł kościołowi i parafii - św. Jakuba Ap.

Rzepin - Parafia pw. Naświętszego Serca Pana Jezusa


Dane teleadresowe
•    pl. Kościelny 4
69-110 Rzepin
•    tel.: 95-759-62-25
www:parafiarzepin.pl
Kościoły filialne
•    Drzeńsko - kościół pw. Jezusa Miłosiernego
•    Gajec - kościół pw. Świętej Rodziny
•    Lubiechnia Mała - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
•    Lubiechnia Wielka - kościół pw. Matki Bożej Różańcowej
•    Rzepin - kościół pw. św. Katarzyny
•    Starościn - kościół pw. św. Huberta
Kaplice
•    Rzepin - Najświętszego Serca Pana Jezusa ss. szarytek
Historia parafii
O katolickim kościele i parafii wzm. w dokumentach z XIII w. W okresie reformacji parafia zabrana przez luteran. W 1860 r. kościół został przebudowany, a w 1879 r. nadano mu tytuł św. Katarzyny. Do 1945 r. był zborem protestanckim. Katolików było około 500. W 1934 r. wybudowali dla siebie na zachodnim krańcu miasta kościół poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W 1945 r., po osiedleniu się tutaj ludności polskiej, Państwowy Zarząd Tymczasowy przekazał dnia 29.10.1945 r. kościół św. Katarzyny parafii rzymsko-katolickiej w Rzepinie, natomiast kościół NSPJ służył jako kaplica pogrzebowa. Rozbudowany w latach 1985-95. W dniu jego konsekracji dokonano zamiany tytułów obu kościołów rzepińskich. Wskutek tego kościół filialny stał się parafialnym.

Słubice - Parafia pw. Ducha Świętego


Dane teleadresowe
•    Wojska Polskiego 140
69-100 Słubice
•    tel.: 95-758-34-79
Kościoły filialne
•    Drzecin - kościół pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
•    Lisów - kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kaplice
•    Nowy Lubusz Kolonia - św. Maksymiliana M. Kolbe
•    Nowy Lubusz Wieś - zaadaptowana świetlica wiejska
•    os. Grzybów - Matki Bożej Cudownego Medalika
•    Pławidła - św. Stanisława Kostki
•    Słubice - kaplica w Katolickim Centrum Studenckim
•    Słubice - Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Historia parafii
W 1988 r. zakupiono od miejscowego gospodarza zdewastowany dom i zabudowania gospodarcze. Po uzyskaniu zgody władz miejskich budynki gospodarcze dostosowano do celów sakralnych, tworząc kaplicę, która do dzisiaj służy celom kultowym. Nową parafię utworzono z podziału parafii NMP Królowej Polski w Słubicach.

Słubice - Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski


Dane teleadresowe
•    1 Maja 31
69-100 Słubice
•    tel.: 95-758-23-40
www.slubice-misjonarze.pl
Kościoły filialne
•    Biskupice Stare - kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
•    Kunowice - kościół pw. św. Wincentego ĂĄ Paulo
•    Rybocice - kościół pw. św. Józefa Oblubieńca
Kaplice
•    Biskupice Nowe - zaadaptowana świetlica wiejska
Historia parafii
Do roku 1945 obecne miasto Słubice, położone po prawej stronie rzeki Odry było dzielnicą Frankfurtu. W tej części istniała tylko kaplica cmentarna, z której obecnie pozostały ruiny. W 1945 r. zamieszkała tu ludność polska. Po utworzeniu parafii, świetlicę w centrum miasta zaadoptowano na kaplicę, nadając jej tytuł NMP Królowej Polski. Gdy okazała się za mała, zaadoptowano salę teatralną w tzw. Domu Strzeleckim, tworząc w niej nową świątynię. Dziś na miejscu starej kaplicy stoi blok mieszkalny.

Smogóry - Parafia pw. Naświętszego Serca Pana Jezusa


Dane teleadresowe
•    
69-214 Smogóry
•    tel.: 95-757-70-16
Kościoły filialne
•    Grabno - kościół pw. św. Józefa Oblubieńca
•    Lubień - kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Kaplice
•    Smogóry - pw. Miłosierdzia Bożego
Historia parafii
Najstarsza wzmianka o wiosce pochodzi z 1405 r. Wtedy istniała już parafia katolicka i kościół. Dalsze losy parafii katolickiej nie są znane. Wiadomo, że do r. 1945 mieszkańcy byli wyznania ewangelickiego. Po wymianie ludności niemieckiej na polską w 1945 r. ks. Michał Kądziołka odbudował kościół i nadał mu tytuł Najświętszego Serca PJ. W r. 1985 bp W. Pluta dokonał erekcji nowej parafii w Smogórach, która powstała z podziału parafii św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim. Siedzibą parafii została miejscowość Lubień.

autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3594004