Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
Telefon: 95 759 20 10, FAX: 95 759 20 11

Szlak romański

Kościół w Radowie
Kościół w Drzeńsku
Widok na wieże Kościoła w Rzepinie

Grupa kilkunastu kamiennych kościołów wiejskich w Powiecie Słubickim i Powiecie Marchijsko-Odrzańskim (Republika Federalna Niemiec) stanowi swoistą "kamienną wspólnotę" regionu, która w przyszłości zostanie połączona w lokalny polsko-niemiecki "Szlak Romański" w Euroregionie Pro Viadrina Europa. Wszystkie te obiekty były w przeszłości związane z istniejącym tu od XII wieku piastowskim biskupstwem w Lubuszu, a od połowy XIII wieku przeszły we władanie brandenburskie.

Górzyca - we wczesnym średniowieczu był to ważny ośrodek obronny, gospodarczy i religijny Ziemi Lubuskiej, którego ranga wzrosła razem z przeniesieniem tu siedziby Biskupstwa Lubuskiego w połowie XIII wieku. Niestety do dziś tutejsza dawna siedziba biskupia nie została jeszcze zlokalizowana przez archeologów.

Radów - znajduje się tutaj jeden z najstarszych kościołów Ziemi Lubuskiej ocalałych z pożogi wieków na prawym brzegu Odry.
Ta zapomniana, ale bardzo urokliwa świątynia powstała zapewne w połowie XIII wieku, a z czasów romańskich zachowały się tutaj zamurowany półokrągły portal i trzy romańskie okna w tylnej ścianie prezbiterium symbolizujące Trójcę Świętą.

Kowalów - tutejszy pięknie odrestaurowany kościół p.w. św. Piotra i Pawła jest typowym przykładem póĹşnoromańskiej świątyni wiejskiej z ostrołukowymi już oknami i portalem, jakie budowano w całym regionie Nadodrza pod koniec XIII wieku. Ciekawostką tutejszego kościoła jest także kamienna szachownica znajdująca się przy portalu, który zwieńczony jest z kolei kamiennym wizerunkiem krzyża, co stanowi architektoniczną rzadkość.

Drzeńsko - tutaj zachował się XIII-wieczny wiejski kościół, który na przestrzeni stuleci był wielokrotnie przebudowywany. Najstarszą częścią kościoła jest jego nawa główna i prezbiterium z trzema romańskimi oknami. Prezbiterium poszerzono podczas przebudowy kościoła w
XIX wieku.

Rzepin - dzisiejszy kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego nosił w średniowieczu wezwanie św. Katarzyny i został wybudowany w drugiej połowie XIII wieku. Dzisiejsza świątynia ma już jednak charakter gotycki i ulegała w przeszłości licznym przebudowom i zniszczeniom. Najstarszą częścią kościoła jest duże prezbiterium z trzema romańskimi oknami w jego tylnej ścianie.

 

autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Przydatne linki

realizacja: Agencja internetowa Go-2-Web