100-lecie odzyskania niepodległości - kalendarium

 

Aplikacja informacyjna dla mieszkańców

 

Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Wykaz materiałów

Wykaz materiałów

na XLIII sesję Rady Powiatu Słubickiego

 1. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji - DRUK NR 1/XLIII.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Maszewo - DRUK NR 2/XLIII.
 3. Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w 2014 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - DRUK NR 3/XLIII.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w 2014 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - DRUK NR 4/XLIII.
 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 rok - DRUK NR 5/XLIII.
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/217/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2014 - 2026 - DRUK NR 6/XLIII.
 7. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ĺťabicach za 2013 rok i ocena działalności Warsztatu - DRUK NR 7/XLIII.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach  za 2013 rok, w tym sprawozdanie z efektów pracy zespołu ds. pieczy zastępczej - DRUK NR 8/XLIII.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2013 rok - DRUK NR 9/XLIII.
 10. Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - DRUK NR 10/XLIII.
autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 01:58
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
3593254