Porządek sesji

Porządek XLVIII sesji 
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 27 lutego 2018 roku o godz. 13:30

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Informacja o stanie mienia Powiatu Słubickiego w 2017 r.
 6. Informacja o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach za 2017 rok, w tym sprawozdanie z efektów pracy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słubickiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 -2026.
 16. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.

Wykaz materiałów

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2020

pdfdruk_nr_13_-_proj_uchw_w_spr_zmiany_wpf.pdf1.03 MB

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018

pdfdruk_nr_12_-_proj_uchw_w_spr_zmiany_uchw_budzetowej_01.pdf546.07 KB

Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego

pdfdruk_nr_11_-_proj_uchw_w_spr_wniesienia_skargi_wraz_z_rozstrzygnieciem.pdf284.41 KB

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słubickiego

pdfdruk_nr_10_-_proj_uchw_w_spr_obciazenia_hipoteka.pdf140.83 KB

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020

pdfdruk_nr_9_-_proj_uchw_w_spr_pieczy_zastepczej.pdf1.02 MB

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi

pdfdruk_nr_8_-_proj_uchw_w_spr_rozpatrzenia_skargi_wraz_ze_zanonim_skarga.pdf6.34 MB

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego

pdfdruk_nr_7_-_sprawozdanie_komisji_rewizyjnej_z_kontroli_cuw.pdf488.04 KB

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach za 2017 rok, w tym sprawozdanie z efektów pracy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej

pdfdruk_nr_6_-_sprawozdanie_PCPR.pdf2.21 MB

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie za 2017 rok

pdfdruk_nr_5_-_sprawozdanie_POW.pdf1.08 MB

Informacja o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku

pdfdruk_nr_4_-_info_o_funkcj_nieodplatniej_pomocy_prawnej.pdf322.09 KB

Informacja o stanie mienia Powiatu Słubickiego w 2017 r.

pdfdruk_nr_3_-_info_o_stanie_mienia.pdf471.29 KB

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji

pdfdruk_nr_2_-_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu-1.pdf450.23 KB

Projekt protokołu z sesji Rady Powiatu Nr XLVII z dnia 18 stycznia 2018 r.

pdfdruk_nr_1_-_prot_Nr_XLVII_18.pdf206.93 KB

Protokół z sesji

Udostępnij