Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg   i wniosków w poniedziałki w  godzinach  1300 - 1700.

W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta lub Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg  i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 1230-1630

Sekretarz, Skarbnik, Geodeta Powiatowy, naczelnicy wydziałów oraz koordynatorzy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy  Starostwa.

Udostępnij