Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Grzegorz Majek

Geodeta Powiatowy

208
(95) 759 20 38

g.majek(malpa)powiatslubicki.pl

Do podstawowych zadań Geodety Powiatowego należy wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii.
Geodeta Powiatowy wykonuje swoje zadania przy pomocy Wydziału Geodezji i Katastru.

Udostępnij