Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Anna Karpińska-Rapcewicz

Radca prawny

204
(95) 759 20 23

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Biura Prawnego należy:

  1. udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty,
  2. opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem redakcyjnym  i prawnym,
  3. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty oraz komórek organizacyjnych Starostwa,
  4. udział w  negocjowaniu   warunków  umów  i  porozumień  zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
  5. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami w sprawach dotyczących działania organów Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu nieposiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom) oraz Starosty jako reprezentanta Skarbu Państwa,
  6. współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w prowadzeniu spraw w zakresie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności budżetu Powiatu i Skarbu Państwa.

Udostępnij