Wartość całkowita projektu: 41 518,72 PLN

Środki EFRR: 31 139,04 PLN

Wkład własny powiatu: 10 379,68 PLN

Partnerzy-powiaty niemieckie: Marchijsko-Odrzański oraz Odra - Sprewa


W ramach projektu odbyła się konferencja pn. "Potencjał turystyczno-przyrodniczy pogranicza", w trakcie której zaprezentowane zostały referaty na temat potencjału turystycznego i strategii rozwoju turystyki Województwa Lubuskiego na lata 2006-2013, potencjału turystycznego i konceptu turystycznego Kraju Związkowego Brandenburgii w kolejnych latach, możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na rozwój turystyki w nowym okresie programowania w latach 2007-2013, a także produktu turystycznego i jego kształtowania ze szczególnym uwzględnieniem regionu transgranicznego.

Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa, na której zaprezentowały się polskie i niemieckie organizacje oraz instytucje zajmujące się promocją i rozwojem turystyki.

W ramach projektu został opracowany i wydany dwujęzyczny album prezentujący walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu Słubickiego oraz powiatów partnerskich: Marchijsko-Odrzańskiego i Odra-Szprewa.

Udostępnij