Całkowity koszt projektu: 17.548,40 Euro

Kwota pozyskana w ramach środków Phare: 13.161,30 Euro

Wkład własny powiatu:

Partnerzy-powiaty niemieckie: Marchijsko-Odrzański oraz Odra - Szprewa

W ramach projektu zorganizowano 3 imprezy kulturalne: Przegląd Twórczości Artystycznej Młodzieży w Ośnie Lubuskim w dniu 16 czerwca, Polsko - Niemiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych w Cybince w dniu 25 czerwca oraz podsumowujący obie imprezy Finał Przeglądu Twórczości Artystycznej Młodzieży i Dorosłych w Słubicach w dniu 10 września, połączony z VII Powiatowym Świętem Plonów, którym towarzyszyły Polsko - Niemieckie Targi Gospodarcze.

Udostępnij