Porządek sesji

Porządek LIII sesji
Rady Powiatu Słubickiego
   w dniu 28 września 2018 roku o godz. 13
00

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słubickiego.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLIX/236/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu słubickiego.
 9. Informacja o stanie przygotowania szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.
 10. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2026 za I półrocze 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2026.
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie sesji.

Wykaz materiałów

Projekt protokołu z LII sesji Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2018 r.

 pdfdruk-nr-1---prot-nr-LII-25-czerwca-br.pdf184.28 KB

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 pdfdruk-nr-2---sprawozdanie-zarzadu_copy.pdf436.37 KB

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słubickiego.

 pdfdruk-nr-3---proj-uchw-w-spr-uchwalenia-statutu.pdf800.72 KB

Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XLIX/236/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 pdfdruk-nr-4---proj-uchw-o-zmianie-uchwaly-w-spr-srodkow-pfron.pdf288.12 KB

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2019.

 pdfdruk-nr-5---proj-uchw-w-spr-ust-wysokosci-oplat-i-kosztow-usun-i-przechow-pojazd-na-rok-2019.pdf190.36 KB

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu słubickiego.

 pdfdruk-nr-6---proj-uchw-zmien-uchw-w-spr-dotacji-dla-szkol.pdf175.62 KB

Informacja o stanie przygotowania szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.

 pdfdruk-nr-7---info-o-stanie-przygotowania-szkol.pdf328.52 KB

Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2026 za I półrocze 2018 r.

 pdfdruk-nr-8---info-o-przebiegu-wykonania-budzetu-za-1-polrocze-2018-r.-oraz-o-ksztaltowaniu-sie-wpf.pdf980.96 KB

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok.

 pdfdruk-nr-9---proj-uchw-w-spr-zmiany-uchw-budzetowej-na-rok-2018.pdf747.94 KB

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026.

pdfdruk-nr-10---proj-uchw-w-spr-zmian-w-uchwale-wpf.pdf1.09 MB

Protokół z sesji

Protokół z LIII sesji w dniu 28 września 2018 r.

pdfprot-53-18.pdf185.12 KB

Udostępnij