Porządek sesji

Porządek XLVI sesji 
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 14:00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru, herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Powiatu Słubickiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

Wykaz materiałów

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

pdfdruk_nr_11_-_proj_uchw_w_spr_zmiany_stawek_oplat.pdf109.14 KB

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu

pdfdruk_nr_10_-_proj_uchw_w_spr_zmiany_uchwaly_dot_cuw.pdf274.44 KB

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru, herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Powiatu Słubickiego

pdfdruk_nr_9_-_proj_uchw_w_spr_herbu.pdf914.92 KB

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2018 rok

pdfdruk_nr_8_-_proj_uchw_w_spr_uchwalenia_planu_pracy_rady_na_2018_r.pdf325.75 KB

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2018 rok

pdfdruk_nr_7_-_proj_uchw_w_spr_uchw_uchwaly_budzetowej.pdf4.85 MB

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026

pdfdruk_nr_6_-_proj_uchw_w_spr_uchwalenia_wpf.pdf1.09 MB

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026

pdfdruk_nr_5_-_proj_uchw_zmien_uchw_w_spr_uchwalenia_wpf.pdf1.09 MB

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok

pdfdruk_nr_4_-_proj_uchw_w_spr_zmiany_uchw_budzet_01.pdf857.12 KB

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej

pdfdruk_nr_3_-_proj_uchw_w_spr_wygasniecia_mandatu_wraz_z_opinia_Komisji_Rewizyjnej.pdf578.31 KB

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji

pdfdruk_nr_2_-_sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu_01.pdf5.44 MB

Projekt protokołu z sesji Rady Powiatu Nr XLV z dnia 28 listopada br.

pdfdruk_nr_1_-_prot_XLV_z_28_listopada_2017_r.pdf381.29 KB

Protokół z sesji

Protokół z XLVI sesji w dniu 28 grudnia 2017 r.

pdfprot_46_17.pdf1.1 MB

Udostępnij