Porządek sesji

Porządek XXXVI sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 17 lutego 2017 roku o godz. 1400

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.
  7. Zamknięcie sesji.

Protokół z sesji

Protokół z XXXVI sesji w dniu 17 lutego 2017 r.

pdf4237_prot_36_17.pdf506.97 KB

Udostępnij