Program współpracy na rok 2021

pdfprogram-współpracy na rok 2021.pdf454.19 KB

Program współpracy na rok 2020

pdfuchwala - Program Wspólpracy na rok 2020

Program współpracy na rok 2019.

pdfProgram-wspolpracy-na-2019r.---uchwala.pdf459.15 KB

Program Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Program_Wspolpracy_Powiatu_Slubickiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_podmiotami_wymienionymi_w_art._3_ust._3_ustawy_z_dnia_24_kwietnia_2003_r._o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_na_2018_rok.pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

4397_Sprawozdanie_z_realizacji_programu_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_w_2016_roku.pdf

Program Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2017

Program_wspolpracy_z_organizacjami_na_2017_r..pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

sprawozdanie_z_real._programu_wspolpracy_za_2015_rok.pdf

Program Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2016

zal._Program_wspolpracy_Powiat_-_na_str.pdf

Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. programu pn. "Program Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi

sprawozdanie_za_2013_r_z_NGO.pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku

Sprawozdanie_NGO_za_2012_rok.pdf

Program Współpracy Powiatu Słubickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok

Program Współpracy Powiatu Słubickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok

Program_Wspolpracy_z_Organizacjami_Pozarzadowymi_na_2012_rok.pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku

wspolpraca_z_org._pozarzadowymi_w_2011_roku.pptx

Uchwała Rady Powiatu w Sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

uchwala_Rady_Powiatu_w_spr._Programu_Wspolpracy_z_Organizacjami_Pozarzadowymi.pdf

Udostępnij