Potrzebujesz pomocy prawnika? Sprawdź, czy otrzymasz ją bezpłatnie - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, powiat słubicki realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych. Spójrzmy, kto może z niej skorzystać oraz w jakich godzinach i gdzie udać się po poradę.

Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby:
- którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
- które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
- które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,
- które nie ukończyły 26 lat,
- które ukończyły 65 lat,
- które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
- kobiety w ciąży.
Pomoc prawną świadczą adwokaci i radcowie prawni. Polega ona na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz na wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego. Można też uzyskać pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (z wyłączeniem pism procesowych), w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Prawnicy pomogą także w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Tu znajdziesz pomoc:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach
  (pomieszczenie nr 8)
  ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice

  * poniedziałki od godz. 12:00 do godz. 16:00
  * wtorki od godz. 8:00 do godz. 12:00;
  * środy od godz. 8:00 do godz. 12:00.
  * czwartki od godz. 11:30 do godz. 15:30;
  * piątki od godz. 8:00 do godz. 12:00.
 2. Miejski Dom Kultury w Rzepinie
  (świetlica nr 2) 
  ul. Słubicka 3, 69-110 Rzepin

  * poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 13:00;
  * wtorki od godz. 15:00 do godz. 20:00;
  * środy od godz. 15:00 do godz. 20:00;
  * czwartki od godz. 8:00 do godz. 13:00.

Udostępnij