L sesja 24 kwietnia 2018 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek L sesji
Rady Powiatu Słubickiego
   w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 13
00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Informacja o bieżącej sytuacji w zakresie ochrony zdrowia w powiecie oraz sytuacji Szpitala Powiatowego w Słubicach.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słubicki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Słubickiego za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026.
 12. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie sesji.

Udostępnij