XLVI sesja 28 grudnia 2017 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek XLVI sesji 
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 14:00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru, herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Powiatu Słubickiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

Udostępnij