XLV sesja 28 listopada 2017 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek XLV sesji 
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 13:00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Maszewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017 - 2026.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słubicach.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycieli.
 14. Przedstawienie informacji dot. funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim.
 15. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie sesji.

Udostępnij