XLIV sesja 24 października 2017 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek XLIV sesji 
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 24 października 2017 roku o godz. 14:00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Informacja Starosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Słubickiego za rok szkolny 2016/2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.
 12. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie sesji.

Udostępnij