XLIII sesja 26 września 2017 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek XLIII sesji 
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 26 września 2017 roku o godz. 13:00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLI oraz XLII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za pierwsze półrocze 2017 r.
 6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słubickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 7. Informacja o stanie przygotowania szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Słubickiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu sztandaru, herbu, flagi, flagi urzędowej, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Powiatu Słubickiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.
 14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 15.  Zamknięcie sesji.

Udostępnij