XLII sesja 31 sierpnia 2017 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek XLII nadzwyczajnej sesji 
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 31 sierpnia 2017 roku o godz. 14:00

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt ll SA/Go 374/17.
  6. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026.
  9. Zamknięcie sesji.

Udostępnij