XLI sesja 22 czerwca 2017 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek XLI sesji
Rady Powiatu Słubickiego
   w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 13
00

 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Słubickiego.

4.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Słubickiego w 2017 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.

7. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2016 rok:

7.1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Słubickiego.

7.2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego za 2016 rok.

7.3. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Słubickiego za 2016 rok.

7.4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słubickiego opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2016 oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.

7.5. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słubickiego za 2016 rok.

7.6. Przedstawienie projektów uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 roku i w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2016.

7.7. Przedstawienie opinii Zarządu Powiatu i komisji Rady Powiatu Słubickiego o projektach ww. uchwał.

7.8. Dyskusja.

7.9. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 roku.

7.10. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2016.

8.Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

9.Zamknięcie sesji.

Udostępnij