XL sesja 30 maja 2017 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek XL sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 30 maja 2017 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu słubickiego.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o stanie sanitarnym powiatu za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i sytuacji na lokalnym rynku pracy za 2016 rok.
 9. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu słubickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania zleconego zakresu administracji rządowej polegającego na udostępnieniu dla mieszkańców Powiatu Słubickiego miejsc całodobowych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności.
 17. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie sesji.            

Udostępnij