XXXIX sesja 25 kwietnia 2017 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek XXXIX sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 1400

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVIII/17 z dnia 29 marca 2017 r.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Słubickiego za 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Słubickiego innym instrumentem płatniczym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2016 rok.
 10. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie sesji.

Udostępnij