XVIII sesja 29 grudnia br. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek XVIII sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz. 13
00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji:
  a)   Nr XVI/15 z dnia 24 listopada 2015 r. 
  b)   Nr XVII/15 z dnia 10 grudnia 2015 r.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016 – 2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Słubice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016 - 2018.
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie sesji.

Udostępnij