XVI sesja 24 listopada 2015 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek XVI sesji
Rady Powiatu Słubickiego
   w dniu 24 listopada 2015 roku o godz. 13
00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XV/15 z dnia 27 października 2015 r.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin przyznawania stypendium i nagrody Starosty Słubickiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 9. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach odnośnie funkcjonowania internatu i reformy szkolnictwa zawodowego.
 10. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie sesji.

Udostępnij