X sesja 30 czerwca 2015 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek X sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 30 czerwca 2015 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Powiatu Słubickiego:
  a)    Nr VIII/15 z dnia 26 maja 2015 r.,
  b)    Nr IX/15 z dnia 28 maja 2015 r.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i sytuacji na lokalnym rynku pracy za 2014 rok.
 6. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2014 roku oraz dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu za 2014 rok.
 7. Dokonanie oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/272/14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2015 roku.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015.
 12. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie sesji.

Udostępnij