VII sesja 28 kwietnia 2015 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek VII sesji 
Rady Powiatu Słubickiego 
w dniu 28 kwietnia 2015 roku o godz. 13
00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu okresie od poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Słubicach za 2014 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2015 – 2022.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/272/14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2015 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Słubickiego.
 11. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 12. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o stanie sanitarnym powiatu w 2014 roku.
 13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych za 2014 rok.
 14. Informacja o gospodarowaniu Terminalem w Świecku.
 15. Sprawozdanie z działalności Zarządu NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o.o. za 2014 rok.
 16. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.

Udostępnij