VI sesja 31 marca 2015 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek VI sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 31 marca 2015 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Słubickiego nieruchomości Skarbu Państwa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji w 2015 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2015 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2014 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie za 2014 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince za 2014 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2014 rok.
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie sesji.

Udostępnij