XLVII sesja 30 września 2014 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek XLVII sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 30 września  2014 roku o godz. 13
00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014 .
 7. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za pierwsze półrocze 2014 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słubickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 8. Informacja o wynikach naboru, stanie technicznym szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego  programu działań   profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014 – 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Lubuskich.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu słubickiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 14. Podjęcie  uchwał w sprawie przekazania skarg do rozpatrzenia wg właściwości:a) skarga z dnia 2 września 2014 r., b)  skarga z dnia 3 września 2014 r.
 15. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu Słubickiego dotycząca pracy Rady.
 16. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.

Udostępnij