XIV sesja 29 listopada 2011 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek XIV sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 29 listopada 2011 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Słubickiego prawa własności nieruchomości zabudowanej byłym Terminalem Towarowych Odpraw Celnych w Świecku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok.
 13. Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu słubickiego.
 14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

Udostępnij