IX sesja 28 czerwca 2011 r. - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Porządek sesji

Porządek IX sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 28 czerwca 2011 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Powiatu Słubickiego.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r., na które przeznacza się dodatkowe środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w latach 2011 - 2012.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji "Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Słubickiego na lata 2004 - 2011 r."
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie sesji.

Udostępnij